Kedves Olvasó, amennyiben Önnek szegeznék a kérdést, vajon képesnek tartja-e magát arra, hogy másodpercenként egy oldalas sebességgel fotóolvasson, igennel vagy nemmel válaszolna?

Kedves Olvasó, amennyiben Önnek szegeznék a kérdést, vajon képesnek tartja-e magát arra, hogy másodpercenként egy oldalas sebességgel fotóolvasson, igennel vagy nemmel válaszolna? Gyakorló agykontrollosként valószínűleg igent mondana, hiszen a Silva-módszer mintegy predesztinálja önt képességeinek ilyen irányú kibontakoztatására is avval, hogy élete részévé teszi a rendszeres relaxációt, a pozitív gondolkodást, az intuitív feladatmegoldást, agyának teljesebb mértékű és különleges használatát. És ha mindezt még nem sajátította el? Akkor semmiképpen se szalassza el a lehetőséget…

Amennyiben egyszer s mindenkorra

·       fel akarja számolni a halmozódó olvasnivalókat;

·       le akarja csökkenteni a tanulási idejét és a tanulási feszültségeket;

·       nagyságrenddel meg akarja növelni az olvasási sebességet és a megértés fokát;

·       magabiztosan kíván tájékozódni az aktuális szakirodalomban, illetve eredményesen kíván szerepelni vizsgákon és felvételi elbeszélgetéseken;

·       gyorsabban akar elsajátítani egy nyelvet…

és még hosszan folytathatnám a sort, akkor érdemes elgondolkoznia azon, mit is jelenthet az Ön életében a Paul Scheele általa szabadalmaztatott PhotoReading, magyarul villámolvasás vagy más néven teljes elmés villámolvasás.

A módszer sikerének titka az előző mondat utolsó három szavában rejlik, ugyanis ötvözi a hagyományos olvasást, a szuperolvasást és az oldalak mintegy elménkkel történő lefényképezését.  Ennek során egy adott írásmű megismerésének, ill. elsajátításának folyamata öt lépésben valósul meg nagyon céltudatos koreográfiát követve, melyben gyakorta a relaxáció több időt igényel, mint maga az olvasás. E nélkül nem is lenne eredményes, hiszen a tudatalattit is bevonja a tanulási folyamatba.

Akiben esetleg kétségek merülnek fel az iránt, hogy képesek vagyunk-e nyomon követni az ilyen (egy oldal/másodperc) sebességgel bevitt információt, annak ajánlom az alábbi játékot: Helyezkedjen el a bekapcsolt tv-készülék előtt távkapcsolóval a kezében, és szisztematikusan, a fenti sebességgel kezdje egymás után váltogatni a csatornákat, és figyelje meg, amint körbe ért, tudja-e követni a zajló eseményeket, ha ismét egy már érintett csatornára vált? Bizonyára többen akadnak Önök között, akik számára ez a tevékenység napi gyakorlat, segíti a könnyebb szelektálást az egyes zajló programok között.

Minek köszönhető az eredmény? Nos, annak az egyszerű ténynek, hogy mindig teljes képet kapunk, bármelyik csatornára is váltsunk. Az írott, nyomtatott vagy elektronikus sajtóval ugyanez a helyzet, csak egy másfajta feldolgozási módot, új olvasási szokást kell követnünk, mint amit az iskolában elsajátítottunk. Paul Scheele szemléletes hasonlatával élve a hagyományos olvasás olyan, mintha egy tölcsér szélesebb végét a szemünk elé tartva igyekeznénk elolvasni a kisebbik nyílás előtt felbukkanó betűket. Ám ha javaslata szerint megfordítjuk a tölcsért, a szűkebb nyíláson át belepillantva, a szélesebb végét a szövegre irányítva a teljes kép fogad a maga rendszerében, felépítettségében és szépségében. Már csak meg kell tanulnunk feldolgozni és használni. Ehhez kiváló segítséget nyújt alapszinten a Villámolvasás c. könyv és az Észpörgető c. CD. A módszer magasabb szinten történő elsajátításához A Házi Villámolvasás-tanfolyam több könyvből és CD-jéből álló oktatócsomagot ajánlhatom, illetve az  országszerte zajló tanfolyamokat.

Természetesen az iskolákat is fel kell készítenünk arra a szemléletmód változásra, ami a teljes elmés olvasással együtt jár, ill. annak szükségére, különben úgy reagálnak majd a hírre, mint az egyszeri gimnáziumi igazgató, kivel volt szerencsém megosztani azt a tényt, hogy a villámolvasás eredményeként minimálisan felére, kellő gyakorlottság esetén tizedére csökken a tanulási idő az eredmények párhuzamos javulása mellett: „Úristen! Mi lesz annyi csellengő gyerekkel?”

Legyen a döntés az Ön kezében! Forrás: Célratörő Magazin 1999

Hosszabb utóirat: Ha lassan is, beindult a módszer középiskolai alkalmazása – K. Éva 2015-ös beszámolójából

„Középiskolai magyartanárként vettem részt a villámolvasás tanfolyamodon nem sokkal az érettségi vizsgák megkezdése előtt. Volt az idén egy érettségizős osztályom. Gondoltam, fotóolvastatom velük a helyesírási szótárt az utolsó óránkon, hátha javít valamennyit a helyesírási eredményeiken. Ha valaki igazán elrontja 15 pontot veszít. Ez a teljes érettségi 10%-a. (Ebben, 2017-ben tettek engedményt. (Megjegyzés tőlem: P.M.) A gimnáziumban mi minden esszédolgozatot az érettségi szabályzatnak megfelelően javítunk, így vannak adataim a most érettségizett osztályt illetően. Néhány tapasztalat:

Határozott javulás mutatható ki 13 tanulónál, a dolgozataikban az évközi helyesírási jegyeikhez képest egy osztályzattal jobbat írtak, alig vesztettek pontot. 19 tanuló eredménye van a felső sávban: 0-5 hibapont között. Mindössze három fő esetében lett rosszabb az eredmény.

A kontrollcsoport eredménye, a másik osztályé: az érettségi stresszhelyzete itt negatívan hatott. A helyesírási pontok egyértelműen rosszabbak a korábbi dolgozat pontjainál. 12 alkalommal írtam le, hogy rosszabb az eredmény, és mindössze kétszer azt, hogy jobb.”