Bizonyára veled is előfordult már…, hogy két vagy talán még több fontos dolog közül kellett volna kiválasztanod azt az egyet, ami életedet, jövődet alapvetően meghatározhatja. S mivel még volt időd a döntés meghozataláig, hát naponta, sőt nagy tanácstalanságodban akár óránként változtatgattad a szándékodat…

Volt nyelvszakos tanárként ma is nem titkolt örömmel ismerkedem olyan emberekkel, akik anyanyelvemet, az oroszt választották hivatásukul. Útitársamról, O. Andrásról, akit a buszon a „véletlen” szeszélye sorsolt mellém, hamarosan kiderült, hogy egyéb közös témánk is akad: az agykontroll, amikor arról kezdtem faggatni, miként döntött mostani szakmája mellett.

image004„Bizonyára veled is előfordult már – kezd bele -, hogy két vagy talán még több fontos dolog közül kellett volna kiválasztanod azt az egyet, ami életedet, jövődet alapvetően meghatározhatja. S mivel még volt időd a döntés meghozataláig, hát naponta, sőt nagy tanácstalanságodban akár óránként változtatgattad a szándékodat, míg végül aztán egy kívülállóhoz fordultál javaslatért. Meglehet, utóbb kiderült, mégsem kellett volna. Ahány emberrel beszéltem ugyanis, annyifélét mondtak.

Egyik este, amikor már csak két nap választott el a jelentkezési lap beadási határidejétől, eszembe jutott a pohárvíz-technika. Gondoltam, kipróbálom. Így hát lefekvés előtt megtöltöttem kedvenc poharamat vízzel, és miközben megoldandó feladatomra, a pályaválasztásra koncentráltam, és megittam a víz felét, azt mormoltam magamban: Mindössze ennyit kell tennem annak érdekében, hogy megoldást találjak arra a problémára, ami foglalkoztat. Majd lefeküdtem aludni. Reggel megismételtem a „szertartást”. Végül szüleimre sem hallgatva kitöltöttem a jelentkezési lapot….”

Ma András elismert tolmács, szakfordító. Ráadásul olyan időszakban választotta az orosz nyelvet, amikor mindenki más égtájak felé kacsingatott.

A kutatások arra engednek következtetni, hogy a pohárvíz-technika a Silva-féle agykontroll legegyszerűbb és legeredményesebb problémamegoldó módszere. Kiválóan alkalmazható eldöntendő kérdések esetén, vagy ha megerősítést várunk elvégzendő feladatainkhoz. Használatához nincs szükség relaxációra, ugyanis agyunk számítógépe a víz megivásának pillanatában (input) automatikusan figyelő állapotba – alfába – kapcsolódik, s megkapván az utasítást, hasznosítva éjszakai szabad kapacitást, a legoptimálisabb válasz megtalálására hangolódik (output).

Számos esetben álmok helyett a nappali ébrenlét időszakában gazdagodunk az ún. „Aha!-élménnyel”, amikor az az érzésünk támad – egy-egy elcsípett beszélgetésrészlet, olvasott vagy látott dolog kapcsán, stb. – íme, itt a válasz! Ettől kezdve azonban a mi felelősségünk, hogy elfogadjuk-e az intuitív útmutatást vagy sem.

Közismert tény, hogy az élet különböző területein sikeres emberek az átlagosnál jobban figyelnek a megérzéseikre, és hoznak erre alapozott jó döntéseket. Adott a lehetőség, hogy mi is felsorakozzunk melléjük. Megtapasztalva az intuíció tér-időkorlátokat nem ismerő világát a pohárvíz-technika segítségével csakugyan pillantást vethetünk a végtelenre, még ha ez kissé képzavarnak is tűnik. Egészségünkre!